اخبار برگزیده

عرض زندگی فردی یا مشترک یا اجتماعی

پس از مدت ها....


میخوام بنویسم ک

خدایا

یادم اومده که چقدر دعا کردم این نگرانی هارو ازم بگیری و راحتم کنی

حالا مدتیه که نگرانی هام واقعا خییییلیش رفته... شاید همش

کلا دیگه نگران مسایل زندگی مشترکم نیستم

گاهی بهشون فکر میکنم 

ولی خیلی کم.


ممنونم


نکته بعدی

مشهد رقتیم دوتایی

خیلی خوب بود... 

ممنونم امام رضای خوبم ک دعوتم کردی اومدم...

دعوت کن خادمت بشم...


امروز بصورت جدی تر همسر زندگی عرضیشو در کنار من استارت دوباره زد...

سعی کردم کنار بیام و درک کنم و...

احساس کردم الان اولشه و راحت کنار اومدم .. بعدا نمیتونم

ولی

خدا بزرگه

من نمیخوام وابسته باشم به همسرم

من خودمم یه دنیا کار و زندگی دارم

ولی

نباید بذارم زندگی پودر بشهامام رضا... محکم نگهمون دار.. محکم 


عرض زندگی فردی یا مشترک یا اجتماعی

عرض زندگی فردی یا مشترک یا اجتماعی

عرض زندگی فردی یا مشترک یا اجتماعی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها