اخبار برگزیده

متاهلی... بهمن 96

و حالا حدود دو سه هفته از عروسی میگذره...

زندگی خوبه... و مسیله هایی هست...


من همچنان گاهی دلنگرانم... ولی سعی میکنم سریع خودمو از اون حال دربیارم

و سعی میکنم خیییلی به اینده فکر نکنم و خودمو بسپرم به خدا.


زندگی متاهلی کار و مسوولیت داره، اما اگ ادم بدونه ک اومده تو دنیا چیکار، و بفهمه زندگی مشترک یعنی چی؟ و هدفدار و هدف درست داشته باشه، مهارتهای زندگیو یاد بگیره و با اخلاق و مومنانه زندگی کنه، زندگی متاهلی خییییلی بهتراز مجردیه... و اینجوری بگم ک ه مجردی زندگی وقت تلف ه.... بهتر ادم هرچی زودتر بییاد تو زندگی مشترک و زندیگیش بیفته روی قلتک .


دلم میخواد بنویسم... ولی حوصله شو ندارم و زدهنم خیلی مرتب نیست...
متاهلی... بهمن 96

متاهلی... بهمن 96

متاهلی... بهمن 96

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها